Rakovina v číslach: Štatistika úmrtia na rakovinu (Európa)

kolko ludi zomrie na rakovinu na slovensku avemar

Rakovina v číslach: Štatistika úmrtia na rakovinu (Európa)

Rakovina je skupina chorôb charakterizovaných nekontrolovaným delením a šírením abnormálnych buniek. Ak šírenie nie je pod kontrolou, rakovina môže viesť k úmrtiu pacienta.

Má rakovina skutočne na svedomí veľké množstvo úmrtí alebo ide iba o alarmujúce správy? Prečítajte si aké sú doterajšie štatistiky úmrtnosti v Európe a na Slovensku a posúďte sami.

 

Úmrtia na rakovinu podľa štátov

V roku 2012 v Európe viac ako jeden a štvrť milióna ľudí zomrelo na rakovinu, čo prestavuje  viac ako jednu štvrtina (25,8%) z celkového počtu úmrtí. U mužov predstavujú úmrtia na rakovinu o niečo vyšší podiel (29,2%) ako u žien (22,5%).

Z členských štátov EÚ, podiel úmrtí na rakovinu na celkovom počte úmrtí presiahol 30,0% v Holandsku, Slovinsku a Dánsku. U mužov v Holandsku a Slovinsku tento podiel predstavoval okolo 35,0%, zatiaľ čo u žien v Dánsku 28.6 %.

Naproti tomu menej ako 20,0% úmrtí na rakovinu zo všetkých úmrtí bolo v Bulharsku, Rumunsku a Litve. Na Slovensku bol celkový počet úmrtí na rakovinu 24,6 %. Tento podiel u mužov prestavoval 27,3 %, zatiaľ čo u žien bol nižší, a to 21,9 %.

Pre Európu štandardizovaná úmrtnosť na rakovinu bola 267 obyvateľov na 100 000 obyvateľov. Síce nižšia ako pre kardiovaskulárne ochorenia,  ale vyššia ako pre väčšinu úmrtí zapríčinených z iných príčin.

\"úmrtiaÚmrtia na rakovinu 2012 (graf bol vyhotovený podľa hodnôt uverejnených Eurostat 1,2).

 

Úmrtia na rakovinu podľa pohlavia a veku

Analýza podľa pohlavia a veku ukazuje veľké rozdiely v štandardizovanej úmrtnosti na rakovinu medzi pohlaviami: pre mužov (358 na 100 000) bola o 75% vyššia úmrtnosť na rakovinu ako u žien (204 na 100 000).

12 krát vyššia úmrtnosť na rakovinu bola zaznamenaná pre osoby staršie ako 65 rokov v porovnaní s mladšími osobami (menej ako 65 rokov).

 

Úmrtia na rakovinu podľa typu rakoviny

Štandardizovaná úmrtnosť u mužov bola vyššia ako u žien pri rakovine hrubého čreva a rakovine priedušnice, priedušiek a pľúc. Najväčšie rozdiely boli najmä v prípade rakoviny pľúc, kde bola takmer trikrát vyššia úmrtnosť u mužov ako u žien.

Rovnako tak štandardizovaná úmrtnosť pre rakovinu hrubého čreva a rakovinu pľúc boli oveľa vyššie u osôb vo veku 65 a viac ako u mladších osôb, najmä čo sa týka rakoviny hrubého čreva a konečníka, kde úmrtnosť bola 17 krát vyššia u starších osôb.

 

Najvyššia a najnižšia úmrtnosť na rakovinu

Z členských štátov EÚ, najvyššia štandardizovaná úmrtnosť na rakovinu bola zaznamenaný v Maďarsku a Chorvátsku, a to viac ako 330 úmrtí na 100 000 obyvateľov v roku 2012.

Cyprus zaznamenal najnižšiu štandardizovanú mieru úmrtnosti na rakovinu medzi členskými štátmi, a to 205 úmrtí na 100 000 obyvateľov a tiež zaznamenal najnižšie štandardizované úmrtnosti na rakovinu u mužov i žien.

U mužov, najvyššia štandardizovaná úmrtnosť na rakovinu bola zaznamenaná v Maďarsku, Chorvátsku, na Slovensku, v Pobaltských štátoch, Slovinsku a Poľsku, to všetko s mierami viac ako 400 úmrtí na 100 000 obyvateľov.

U žien, najvyššia štandardizovaná úmrtnosť na rakovinu bola zaznamenaná v Dánsku a Maďarsku, a to ako s mierami niečo cez 270 úmrtí na 100 000 obyvateľov.


Zdroje:

http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Cancer_statistics#Deaths_from_cancer

 

Mohlo by vás zaujímať:

Úmrtnosť na rakovinu na Slovensku neklesá“ na domov.sme.sk