Obchodn├ę podmienky

Prev├ídzkovate─ż obchodu:┬á Gallee s.r.o., I─îO:46010033 , DI─î: 2023183778, so s├şdlom: Fialkov├í 21A, 90044 Tom├í┼íov , zap├şsan├í na Bratislava I, odd. Sro, vl.─Ź.70315/B, e-mailov├Ż kontakt: objedn├ívky@avemarsk.sk


├Üvodn├ę ustanovenia
 

Obchodn├ę podmienky platia pre v┼íetky fyzick├ę a pr├ívnick├ę osoby na n├íkup a dodanie tovaru v internetovom obchode www.avemar.sk
Dod├ívate─ż na z├íklade objedn├ívky objedn├ívate─ża a za podmienok stanoven├Żch v t├Żchto Obchodn├Żch podmienkach zabezpe─Ź├ş realiz├íciu objedn├ívky a dodanie tovaru.
Objedn├ívate─ż sa zav├Ązuje dod├ívate─żovi uhradi┼ą za dodanie objednan├ęho tovaru.

Objednávka 

Objedn├ívate─ż m├┤┼że objedn├íva┼ą tovar telefonicky, e-mailom alebo vyplnen├şm objedn├ívky cez internet.
Objedn├ívka mus├ş obsahova┼ą meno, priezvisko a adresu pr├şjemcu a faktura─Źn├ę ├║daje objedn├ívate─ża (meno, priezvisko a adresa). Ak je objedn├ívate─ż firma, mus├ş objedn├ívka obsahova┼ą n├ízov firmy, s├şdlo, I─îO, DI─î, pr├şp. I─î DPH. Objedn├ívka m├┤┼że by┼ą bez storno poplatku zru┼íen├í najnesk├┤r 24 hod├şn pred term├şnom odoslania.
Objedn├ívka sa st├íva z├ív├Ąznou a┼ż po jej potvrden├ş zo strany dod├ívate─ża.

Dodacie podmienky 

Objednan├Ż tovar dod├íme v r├ímci Slovenska prostredn├şctvom kuri├ęrskej slu┼żby GLS alebo Slovenskej po┼íty formou dobierkovej slu┼żby.

Za dodanie prostredn├şctvom kuri├ęrskej slu┼żby GSL dodanie bez poplatku.

Za dodanie Slovenskou po┼ítou ne├║─Źtujeme po┼ítovn├ę.

Za dodanie prostredn├şctvom kuri├ęrskej slu┼żby GSL v r├ímci CZ ├║─Źtujeme 8 ÔéČ.

Dodacia lehota je spravidla 2 a┼ż 3 pracovn├Żch dn├ş. V pr├şpade, ┼że dodacia lehota presiahne 5 dn├ş, budeme V├ís bezodkladne kontaktova┼ą emailom, alebo telefonicky.
Ak si objedn├ívate─ż zvolil sp├┤sob platby pri prevzat├ş tovaru a z├ísielku z r├┤znych d├┤vodov neprevezme, je povinn├Ż uhradi┼ą dod├ívate─żovi preuk├ízate─żne vynalo┼żen├ę n├íklady spojen├ę s po┼ítovn├Żm a baln├Żm.

Platobn├ę podmienky┬á

Dod├ívate─ż m├í n├írok na platbu za realiz├íciu objedn├ívky v s├║lade s objedn├ívkou a t├Żmito obchodn├Żmi podmienkami.
Platba mus├ş by┼ą zrealizovan├í najnesk├┤r term├şnom dodania tovaru alebo pri prevzat├ş tovaru, pokia─ż nebolo dohodnut├ę inak.
Platba m├┤┼że by┼ą zrealizovan├í bankov├Żm prevodom alebo hotovosti pri prevzat├ş tovaru, pr├şpadne in├Żm sp├┤sobom na z├íklade vz├íjomnej dohody s dod├ívate─żom.
V pr├şpade, ┼że objedn├ívate─ż riadne a v─Źas nezaplat├ş za realizovanie objedn├ívky, dod├ívate─ż m├í pr├ívo objedn├ívku nesplni┼ą.

Reklamácia 

Reklam├ícia objedn├ívate─ża bude vyrie┼íen├í po jej obdr┼żan├ş bez zbyto─Źn├ęho odkladu, najnesk├┤r v┼íak do 30 dn├ş od prijatia reklamovan├ęho tovaru.
Reklam├ície s├║ prij├şman├ę telefonicky alebo e-mailom.
Nekompletnos┼ą z├ísielky alebo po┼íkodenie tovaru je potrebn├ę ozn├ími┼ą bezodkladne od prevzatia z├ísielky. V tomto pr├şpade je potrebn├ę vyhotovi┼ą z├íznam o po┼íkoden├ş za pr├ştomnosti dopravcu. Neskor┼íie reklam├ície nekompletnosti z├ísielky alebo mechanick├ęho po┼íkodenia tovaru nemusia by┼ą uznan├ę.

Pr├ívo z├íkazn├şka na vr├ítenie tovaru

Zak├║pen├Ż tovar je mo┼żn├ę bez udania d├┤vodu vr├íti┼ą do 14 pracovn├Żch dn├ş od prevzatia tovaru. Od zmluvy je mo┼żn├ę odst├║pi┼ą preuk├ízate─żn├Żm sp├┤sobom a to p├şsomne alebo e-mailom. Toto pr├ívo vypl├Żva zo z├íkona o z├ísielkovom predaji.
Tovar, na ktor├Ż sa odst├║penie vz┼ąahuje, je potrebn├ę doru─Źi┼ą na adresu GALLEE s.r.o., ─îerny┼íevsk├ęho 5, 851 01 Bratislava. K z├ísielke je potrebn├ę prilo┼żi┼ą k├│piu da┼łov├ęho dokladu. Ak bola platba za tovar uhraden├í, peniaze bud├║ vr├íten├ę najnesk├┤r do 10 pracovn├Żch dn├ş po obdr┼żan├ş vr├ítenej z├ísielky na ├║─Źet, z ktor├ęho sme platbu obdr┼żali, pr├şpadne inou formou pod─ża vz├íjomnej dohody.
Pr├ívo na odst├║penie od zmluvy nevznik├í v pr├şpadoch, ak tovar nie je v p├┤vodnom balen├ş, ak bol tovar otvoren├Ż, pou┼żit├Ż, alebo ak bol tovar mechanicky po┼íkoden├Ż zo strany odberate─ża.

Ochrana osobn├Żch ├║dajov┬á

Odoslan├şm objedn├ívky objedn├ívate─ż ude─żuje dod├ívate─żovi v s├║lade so z├íkonom ─Ź. 428/2002 Z.z. o ochrane osobn├Żch ├║dajov v znen├ş neskor┼í├şch predpisov s├║hlas so sprac├║van├şm svojich osobn├Żch ├║dajov uveden├Żch v objedn├ívke za ├║─Źelom vybavenia objedn├ívky a dodania tovaru, a to na dobu nevyhnutn├║ na plnenie zmluvy pred├ívaj├║cim.
Poskytnutie osobn├Żch ├║dajov kupuj├║cim je dobrovo─żn├ę. Kupuj├║ci m├í pr├ívo svoj s├║hlas odvola┼ą.
Objedn├ívate─żom poskytnut├ę osobn├ę ├║daje bud├║ pou┼żit├ę v├Żhradne na ├║─Źely doru─Źenia tovaru a faktur├ície.
Osobn├ę ├║daje s├║ chr├ínen├ę v zmysle z├íkona ─Ź. 428/2002 Z.z. o ochrane osobn├Żch ├║dajov.
Osobn├ę ├║daje nebud├║ poskytnut├ę tret├şm osob├ím, s v├Żnimkou subjektov, s ktor├Żmi je spolupr├íca nevyhnutn├í pre spr├ívne vybavenie objedn├ívky. Jedn├í sa hlavne o kuri├ęrske spolo─Źnosti a Slovensk├║ po┼ítu.

Z├ívere─Źn├ę ustanovenia┬á

V┼íetky pr├ívne vz┼ąahy vznikaj├║ce medzi objedn├ívate─żom a dod├ívate─żom sa riadia platn├Żmi pr├ívnymi predpismi Slovenskej republiky.
Vo veciach, ktor├ę neupravuj├║ tieto Obchodn├ę podmienky sa uplatnia pr├şslu┼ín├ę ustanovenia Ob─Źianskeho a Obchodn├ęho z├íkonn├şka.

Na ak├ęko─żvek ─Ćal┼íie ot├ízky, nejasnosti a pripomienky v├ím radi odpovieme na:┬áwww.avemar.sk┬á

 

Call Now ButtonZavolaj hne─Ć